Carrer Sant Josep, 27 Moià 08180

info@lalbada.org

Whatsapp: 689792154

Com arribar-hi

«Diuen que el coneixement no val res si no es comparteix, per tant gràcies per compartir tanta sabiduria amb nosaltres»

«Que els aliments siguin la teva medecina i la medecina siguin els teus aliments» Hipòcrates

    Avís de Confidencialitat i Privacitat:
    La seva privacitat és un dret fonamental, per això en compliment del que es disposa en el Reglament 2016/679 i la llei 3/2018 de Protecció de Dades personals, l’informem que el seu correu electrònic, així com la resta de les dades de caràcter personal que ens faciliti són tractats per ANIMAL GESTIÓ 2007 SL, que el contingut d’aquest correu i els seus possibles adjunts té caràcter confidencial o estrictament confidencial si contempla dades sensibles, està destinada a ser llegida només als qui va dirigida i per tant si vostè rep aquest missatge per error, l’informem que per garantia del secret de les comunicacions conforme al art 18.3 de la Constitució Espanyola i el art 197 del nostre Codi Penal, està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació, li preguem que ens ho notifiqui immediatament reexpedint el missatge original a l’adreça info@lalbada.org i a continuació ho esborri definitivament del seu sistema.